LG Bridge 1.2.46

LG Bridge 1.2.46

LG Electronics – 72,5MB – Shareware – Android Windows
4 Stars User Rating
LG cầu mang lại cho tất cả của LG điện thoại (điện thoại và viên nén) với nhau. Bạn có thể quản lý, Cập Nhật và sao lưu thiết bị của bạn tất cả ở một nơi. Sử dụng LG AirDrive để quản lý nội dung trên các thiết bị không dây và LG sao lưu để khôi phục lại nội dung trên điện thoại di động thông qua cổng USB.

Tổng quan

LG Bridge là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi LG Electronics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 440 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LG Bridge là 1.2.46, phát hành vào ngày 16/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/07/2015.

LG Bridge đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 72,5MB.

Người sử dụng của LG Bridge đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho LG Bridge!

Cài đặt

người sử dụng 440 UpdateStar có LG Bridge cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
LG Electronics
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản